Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Psoriasis

PsoriasisPsoriasis

Xerosis

XerosisXerosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Coronary artery disease

Coronary artery disease

Cutaneous squamous cell carcinoma

Cutaneous squamous cell carcinomaCutaneous squamous cell carcinoma

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Gastroesophageal reflux disease

Gastroesophageal reflux disease

Migraine headache

Migraine headache

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Renal calculus

Renal calculus

Renal colic

Renal colic

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Biliary calculus

Biliary calculusBiliary calculus

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Malnutrition

Malnutrition

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness