Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Xerosis

XerosisXerosis

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Aspergillosis

AspergillosisAspergillosis

Hyperhidrosis

HyperhidrosisHyperhidrosis

Tuberculosis

TuberculosisTuberculosis

Cutaneous squamous cell carcinoma

Cutaneous squamous cell carcinomaCutaneous squamous cell carcinoma

Dehydration

DehydrationDehydration

Depressive disorders

Depressive disorders

Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Hydronephrosis

HydronephrosisHydronephrosis

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Prostate cancer

Prostate cancerProstate cancer

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Female breast cancer

Female breast cancer

GI bleeding

GI bleeding

Hypokalemia

Hypokalemia

Lung cancer

Lung cancerLung cancer

Pyelonephritis

PyelonephritisPyelonephritis

Acute liver failure

Acute liver failure

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia

Progressive multifocal leukoencephalopathy

Progressive multifocal leukoencephalopathy