Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Bursitis

BursitisBursitis

Gout

GoutGout

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Urticaria

UrticariaUrticaria

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Asthma

Asthma

Dehydration

DehydrationDehydration

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gynecomastia

GynecomastiaGynecomastia

Hirsutism

HirsutismHirsutism

Migraine headache

Migraine headache

Tinnitus

Tinnitus

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Biliary calculus

Biliary calculusBiliary calculus

Colitis

Colitis

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hematuria

Drug-induced hematuria

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Gastric ulcer

Gastric ulcer

Gastritis

Gastritis

Hypokalemia

Hypokalemia

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Pyelonephritis

PyelonephritisPyelonephritis

Substance-induced sexual dysfunction

Substance-induced sexual dysfunction

Vertigo

Vertigo

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced dysphagia

Drug-induced dysphagia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced paresthesia

Drug-induced paresthesia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia