Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Acute myeloid leukemia

Acute myeloid leukemiaAcute myeloid leukemia

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced non-palpable purpura

Drug-induced non-palpable purpuraDrug-induced non-palpable purpura

Myelodysplastic syndromes

Myelodysplastic syndromes

Osteomyelitis

OsteomyelitisOsteomyelitis

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Listeriosis

ListeriosisListeriosis

Cryptococcosis

CryptococcosisCryptococcosis

Diffuse large B-cell lymphoma

Diffuse large B-cell lymphoma

Disseminated intravascular coagulation

Disseminated intravascular coagulationDisseminated intravascular coagulation

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Lymphomatoid granulomatosis

Lymphomatoid granulomatosisLymphomatoid granulomatosis

Trichodysplasia spinulosa

Trichodysplasia spinulosa

Cystitis

Cystitis

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Chemotherapy-induced mucositis

Chemotherapy-induced mucositisChemotherapy-induced mucositis

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

GI bleeding

GI bleeding

Metabolic acidosis

Metabolic acidosis

Optic neuritis

Optic neuritisOptic neuritis

Pericardial effusion

Pericardial effusionPericardial effusion

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy

Seizure

Seizure

Sinus bradycardia

Sinus bradycardia

Acute eosinophilic pneumonia

Acute eosinophilic pneumoniaAcute eosinophilic pneumonia

Acute interstitial pneumonia

Acute interstitial pneumoniaAcute interstitial pneumonia

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndromeAcute respiratory distress syndrome

Atrial flutter

Atrial flutter

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced paresthesia

Drug-induced paresthesia

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Merkel cell carcinoma

Merkel cell carcinomaMerkel cell carcinoma

Myelofibrosis

Myelofibrosis

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia

Progressive multifocal leukoencephalopathy

Progressive multifocal leukoencephalopathy

Pulmonary fibrosis

Pulmonary fibrosis

Sinusoidal obstruction syndrome

Sinusoidal obstruction syndrome

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Toxic leukoencephalopathy

Toxic leukoencephalopathy