Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Palmoplantar pustulosis

Palmoplantar pustulosisPalmoplantar pustulosis

Psoriasis

PsoriasisPsoriasis

Subacute cutaneous lupus erythematosus

Subacute cutaneous lupus erythematosusSubacute cutaneous lupus erythematosus

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced lupus erythematosus

Drug-induced lupus erythematosusDrug-induced lupus erythematosus

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Rheumatoid nodule

Rheumatoid noduleRheumatoid nodule

Vasculitis

VasculitisVasculitis

Anti-TNF-alpha-induced eruptions

Anti-TNF-alpha-induced eruptions

Listeriosis

ListeriosisListeriosis

Bullous drug eruption

Bullous drug eruptionBullous drug eruption

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Tuberculosis

TuberculosisTuberculosis

Granulomatosis with polyangiitis

Granulomatosis with polyangiitisGranulomatosis with polyangiitis

Asthma

Asthma

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Prostate cancer

Prostate cancerProstate cancer

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Cholecystitis

CholecystitisCholecystitis

Colitis

Colitis

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Legionellosis

LegionellosisLegionellosis

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia

Acute otitis media

Acute otitis media

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hemoptysis

Drug-induced hemoptysis